Ndërtim

Shoqëria ASAB është specializuar në ndërtimin e rrugëve të kategorive të ndryshme. Ne disponojmë asfaltoshtruese, rrula si dhe të gjitha makineritë e nevojshme teknologjike për shtrimin dhe ndërtimin e rrugëve. Me makinerinë SP-15, që ne disponojmë,  mund të realizojme bordura, kuneta, trafikndarës dhe elemente te tjerë rrugorë me një shpejtësi rekord dhe cilësi maksimale.