Construction

  1. Shoqeria ASAB eshte specializuar ne ndertimin e rrugeve te kategorive te ndryshme .

Ne disponojme asfaltoshtruese , rrula si dhe te gjitha makinerite e nevojshme teknologjike per shtrimin dhe ndertimin e rrugeve.

  1. Me  makinerine SP-15, qe ne disponojme,  mund te realizojme bordura, kuneta, trafikndares dhe elemente te tjere rrugore me nje shpejtesi rekord dhe cilesi maksimale.