Prodhim

1. Asfalte te kategorive te ndryshme

  • Konglomerat
  • Binder
  • Asfalt (tapet)

Sistemi modern i  kompjuterizuar i prodhimit  garanton një produkt në përputhje me kushtet e Komunitetit Europian. Gjithashtu fabrika  është në gjëndje që mbështetur në teknologjinë e saj të mund të prodhojë asfalt me fibra.

Ne ju garantojmë cilësi si dhe jetëgjatësi  të produktit tonë.  

 

2. Prodhohen betone te markave te ndryshme

Impianti qe disponojme prodhon betone speciale  per kushte te veshtira pune. Ne disponojme impjant betoni  me mixer  qe garanton nje beton te nje cilesie te larte

 

3. Prodhime inertesh:

  • Rëre
  • Granil

Me një impiant luksoz të markes Italiane Crifi me një kapacitet 80mᶾ ne orë.

 

4.Trasporti Falë mjeteve të shumta që disponojmë,  ju  garantojmë shpejtësi, cilësi në transport dhe korrektësi në sasi dhe cilësi të betoneve që prodhojmë.