Production

1.Asfalte te kategorive te ndryshme -Konglomerat -Binder -Asfalt(tapet) Sistemi modern i  kompjuterizuar i prodhimit  garanton nje produkt ne perputhje me kushtet e Komunitetit Europian. Gjithashtu fabrika  eshte ne ne gjendje qe mbeshtetur  teknologjise sa sa,j mund te prodhoje asfalt me fibra. Ne ju garantojme cilesi si dhe jetegjatesi  te produktit tone. 2. Prodhohen Betone te markave te ndryshme Impianti qe disponojme prodhon betone speciale  per kushte te veshtira pune. Ne disponojme impjant betoni  me mixer  qe garanton nje beton te nje cilesie te larte 3.Trasporti Fale mjeteve te shumta qe disponojme,  ju  garantojme shpejtesi, cilesi ne transport dhe korrektesi ne sasi dhe cilesi te betoneve qe prodhojme .